Aktuality
Program
Historie

Kmotři

Patroni
Ples
Soubor
Galerie
Kontakt

Mojmír Trávníček

Přání kmotra divadlu
"Při vstupu do VALAŠSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA vzpomínám
především na starého kamaráda Jendu Orsága, na jeho výrazné herectví,
na jeho lásku k divadlu a existenci VND chápu jako jeho odkaz,
jeho dědictví, pokračování jeho cesty. Jsem-li poctěn funkcí kmotra,
ujímám se jí s pocitem příbuzenství.Řádný kmocháček by měl přinést vázané.
Ale což vlastně nevystupuji jako štědrý kmocháček, ale jako štědrá sudička,
která ovšem nenaděluje ze svého, ale využívá výsady věštecké a vyslovuje přání s platností předpovědi.
 
 
 
Nuže tedy - nabízím přehršli přání:
- ať divadlo nikdy nezívá prázdnotou ani publikum nudou;
- ať jeviště žije dobrým uměním a inteligentní zábavou a hlediště kypí porozuměním, uznáním a dobrou náladou;
- ať jsou sponzoři hojní a štědří a obecenstvo vytrvalé a věrné …
 
A paní ředitelce přeji, ať se jí splní její přání vyslovovaná i tajná."
 
 
Krátce o životě Mojmíra Trávníčka
Jeho otcem byl řídící učitel v Horní Lidči a spisovatel Jan Evangelista Trávníček (1899–1981). Žije v Novém Hrozenkově. Vystudoval gymnázium ve Vsetíně a SEŠ ve Zlíně. Po několika létech strávených léčbou tuberkulózy se stal zaměstnancem Okresního úřadu národního zdraví a Okresní národní pojišťovny ve Valašských Kloboukách. V letech 1951–1991 byl vedoucím dětské ozdravovny v Huslenkách-Kychové.
Od sedmdesátých let publikoval v samizdatu (například v Kritickém sborníku). Sám se podílel na jeho vzniku a patřil mezi nejpilnější opisovače. Zabýval se především katolicky orientovanou literaturou. Je mimo jiné editorem kritických edic díla Jana Zahradníčka a Bedřicha Fučíka a editorem díla Jana Čepa. Autor řady knižních doslovů a předmluv, hojně publikoval také časopisecky (Akord, Aluze, Box, Host, Proglas, Prostor, Souvislosti, Tvar, Texty…), první recenze zveřejnil v roce 1948 ve Vyšehradu. Publikoval též pod pseudonymem Jan Rolek nebo pod šifrou M. T.
Dopisy, které Mojmíru Trávníčkovi adresoval Bedřich Fučík, byly knižně vydány ve svazku Listovní příležitosti.
U příležitosti 75. narozenin Mojmíra Trávníčka byla v roce 2006 ve Vsetíně uspořádána konference, ze které je na stránkách časopisu Texty zdarma dostupný sborník.[1].
Dne 4. prosince 2007 mu hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš předal ocenění Pro Amicis Musae udělované za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.
 

Zdroj: Wikipedia.org - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mojm%C3%ADr_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek


  ZPĚT   Zpět na předchozí stránku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace